Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Γνώμες και Εκθέσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα γνωμοδοτικά κείμενα που έχει εκδώσει η Επιτροπή (Γνώμες και Συστάσεις) καθώς και τις συνοδευτικές Εκθέσεις τεκμηρίωσης των Επιστημονικών Συνεργατών.

Ηθική της Έρευνας στις Βιολογικές Επιστήμες

19-06-2008


Η ηθική της έρευνας, ως γενικότερος προβληματισμός, απασχολεί τα τελευταία χρόνια τόσο τους επιστήμονες όσο και το ευρύ κοινό. Ο τρόπος διενέργειας της σύγχρονης έρευνας, με έντονα τα στοιχεία της «βιομηχανικής» της οργάνωσης σε μεγάλες μονάδες και της στενής σύνδεσής της με την οικονομία, αποδεικνύεται ότι μπορεί να ευνοήσει φαινόμενα αθέμιτης συμπεριφοράς, που καταλήγουν να βλά­ψουν τους σκοπούς της αναζήτησης της αλήθειας και της επιδίωξης της καινο­τομίας. Στις βιολογικές επιστήμες τα φαινό­μενα αυτά (επιλεκτική έρευνα, παραποί­ηση, κλοπή, επιλεκτική δημοσίευση αποτε­λε­σμάτων, παραβίαση αρχών βιοηθικής κ.λπ.) συχνά έχουν άμεσες συνέπειες για ζωτικά αγαθά, όπως το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.


Με την παρούσα γνώμη της, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής αναλύει τα παραπάνω, βασιζόμενη στο ότι, σε μια σύγχρονη κοι­νω­νία, η έρευνα αποτελεί ταυτόχρονα δη­μό­σιο αγαθό και αντικείμενο ατομικού δικαιώματος. Στο πλαίσιο αυτό, η ανεξα­ρτη­σία του ερευνητή είναι ανάγκη να διαφυλάσσεται πρώτα από την ίδια την ερευνητική κοινότητα, κατά κύριο λόγο με την τήρηση ιδιαίτερων κανόνων δεοντο­λογίας, και στη συνέχεια από την Πολιτεία. Η γνώμη αυτή αποκτά ιδιαίτερη επικαι­ρότητα, καθώς είναι πρόσφατη η θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου για την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα μας.


Γνώμη


ΈκθεσηΥπόδειγμα Κώδικα Δεοντολογίας για την έρευνα στις βιολογικές επιστήμες


Η Επιτροπή στην παραπάνω γνώμη για την ηθική της έρευνας στις βιολογικές επιστήμες προτείνει σε κάθε αυτόνομο οργανισμό που διενεργεί βιολογική έρευνα την εκπόνηση κώδικα δεοντολογίας. Επιπλέον η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρουσιάσει ένα υπόδειγμα αρχών ώστε να διευκολύνει το έργο των ερευνητικών οργανισμών. Σε συνέπεια της παραπάνω δέσμευσης η Επιτροπή κατέληξε σε ένα υπόδειγμα κώδικα δεοντολογίας για την έρευνα στις βιολογικές επιστήμες το οποίο και παρουσιάζεται εδώ. Η Επιτροπή ελπίζει ότι το υπόδειγμα αυτό θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ερευνητική κοινότητα και έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό και γόνιμο διάλογο.


Πλήρες κείμενο (Υπόδειγμα Κώδικα Δεοντολογίας)


ΟΔΗΓΟΣ για τις Επιτροπές Δεοντολογίας της Βιολογικής Έρευνας (ΕΔΒΕ)


Στην προσπάθειά της να προωθήσει και στη χώρα μας τη δημιουργία Επιτροπών Δεοντολογίας της Βιολογικής Έρευνας - κατά το πρότυπο που ακολουθείται εδώ και αρκετά χρόνια πλέον διεθνώς - η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής επεξεργάσθηκε τον παρακάτω Οδηγό, που αναμένεται να βοηθήσει τους ερευνητικούς οργανισμούς μας (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) να αναλάβουν άμεσα σχετική πρωτοβουλία. Πρόκειται, βέβαια, για ένα γενικό πλαίσιο οδηγιών σύστασης και λειτουργίας των ΕΔΒΕ, τη συμπλήρωση του οποίου με ειδικότερους κανόνες θα πρέπει να εξετάσει κάθε ερευνητικός οργανισμός, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.


Πλήρες κείμενο (Οδηγός ΕΔΒΕ)

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική και την τεχνοηθική.

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής και τεχνοηθικής.


Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής και τεχνοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες