Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Περιεχόμενο & Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

H Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ) καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου bioethics.gr να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Επιτροπής για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/ επισκέπτη εξ αφορμής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη που λαμβάνει η ΕΕΒΤ μέσω του διαδικτυακού τόπου bioethics.gr, των επίσημων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και των διευθύνσεών της στα κοινωνικά δίκτυα, συλλέγονται στη βάση της ρητής συναίνεσης των υποκειμένων της. Η διαχείρισή τους υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού (ΕΕ) και του διεθνούς δικαίου (ιδίως ΓΚΠΔ, ν. 4624/2019), σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η παραπομπή στους ανωτέρω υπερσυνδέσμους δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Δεν εγγυάται επίσης την τήρηση των νόμιμων όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους υπεύθυνους των εν λόγω υπερσυνδέσμων.

H ΕΕΒΤ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου bioethics.gr, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης

Η επικοινωνία της ΕΕΒΤ στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα bioethics.gr και τους επίσημους λογαριασμούς της

Οι επίσημοι λογαριασμοί της Επιτροπής στα Social Media την παρούσα στιγμή είναι:

Οι σελίδες αυτές έχουν ως σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για το έργο της ΕΕΒΤ, καθώς και την επικοινωνία μαζί του. Ο διαχειριστής μπορεί να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

 • Καταγραφή των σχολίων των πολιτών με τεχνικούς τρόπους (wordclouds, στατιστική ανάλυση)
 • Ενημέρωση της Επιτροπής για σχόλια όταν το κρίνει απαραίτητο
 • Διοργάνωση διαδραστικών ενεργειών

Η δημόσια επικοινωνία διέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας που περιγράφεται παρακάτω με σκοπό την προστασία της ποιότητας της επικοινωνίας αυτής:

 • Όλοι οι χρήστες / μέλη των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Επιτροπής καλούνται να επιδεικνύουν τον δέοντα σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους τόσο με τον διαχειριστή, αλλά και μεταξύ τους.

Τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οι χρήστες/μέλη οφείλουν να απέχουν:

 • α) Από την ανάρτηση και δημοσίευση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, περιεχομένου που είναι πορνογραφικό, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό ή εν γένει παράνομο.

 • β) Από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να προτρέπει σε συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει διατάξεις της νομοθεσίας.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, ο διαχειριστής μπορεί να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες με ή χωρίς προειδοποίηση:

 • α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο

 • β) Να διακόψει (ban) την πρόσβαση του λογαριασμού του χρήστη/επισκέπτη

 • γ) να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή παράνομων πράξεων και την πρόκληση οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους, όπως:
  • * Απόκρυψη ή/και διαγραφή σχολίων που προσβάλλουν τρίτους
  • * Διαγραφή σχολίων που παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας
  • * Ειδοποίηση μέσω μηνύματος στα κοινωνικά δίκτυα – εφόσον δίνεται αυτή η δυνατότητα – για παραβίαση της πολιτικής συζητήσεων και του κώδικα δεοντολογίας
  • * Αποκλεισμός των χρηστών που προβαίνουν συστηματικά σε κακόβουλα σχόλια και παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας
  • * Διαγραφή περιεχομένου τρίτων
  • * Καταγραφή και αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε περιπτώσεις που δημιουργείται υποψία τέλεσης ποινικού αδικήματος ή προτροπής σε αυτό.

Ο διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια / απόψεις που δεν αναρτώνται από τον ίδιο. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Επιτροπής από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του ιδίου του χρήστη.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης οποτεδήποτε, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσής του.

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική και την τεχνοηθική.

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής και τεχνοηθικής.


Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής και τεχνοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες