Γνώμες και Εκθέσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα γνωμοδοτικά κείμενα που έχει εκδώσει η Επιτροπή (Γνώμες και Συστάσεις) καθώς και τις συνοδευτικές Εκθέσεις τεκμηρίωσης των Επιστημονικών Συνεργατών.

Ιατρική Ακριβείας: Εφαρμογές και Ηθικά Ζητήματα

24-06-2019

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασχολήθηκε με τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της λεγόμενης «ιατρικής ακριβείας» και των αναμενόμενων κλινικών και ερευνητικών εφαρμογών της. Η ιατρική ακριβείας λαμβάνει υπόψη τη γενετική σύσταση του ατόμου, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθεται κατά τη διάρκεια της ζωής του (π.χ. επαγγελματικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί και οικιακοί ρύποι, ποιότητα νερού, κλίμα, υψόμετρο, ατμοσφαιρική ρύπανση) και τον τρόπο ζωής του (π.χ. διατροφή, φυσική άσκηση, χρήση ουσιών), με στόχο την πρόγνωση και την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών. Στη χώρα μας, εγκρίθηκε πρόσφατα η έναρξη της λειτουργίας δικτύων ιατρικής ακριβείας, με τη συμμετοχή των σημαντικότερων ερευνητικών μονάδων στο πεδίο της Βιοϊατρικής και την οικονομική συνδρομή της Πολιτείας.

Κατά την Επιτροπή, η ανάπτυξη εφαρμογών ιατρικής ακριβείας ανταποκρίνεται αναμφισβήτητα στην εξυπηρέτηση τόσο του κοινωνικού όσο και του ατομικού δικαιώματος στην Υγεία. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να προσεχθούν ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας ως προς την επεξεργασία μεγάλου όγκου ευαίσθητων δεδομένων (γενετικών, ιατρικών, τρόπου ζωής) και τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων. Ως προς το δεύτερο, η Επιτροπή κρίνει ότι είναι ορθότερη η θέσπιση ειδικής σχετικής νομοθεσίας. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που συνεπάγεται η ανάπτυξη του εγχειρήματος της ιατρικής ακριβείας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η επένδυση πόρων από τον τομέα της Υγείας, δεν πρέπει να γίνεται επιλεκτικά. Πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, π.χ. επένδυση κατά προτεραιότητα για ασθένειες που αφορούν μεγάλο αριθμό προσώπων στον γενικό πληθυσμό –συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων παθήσεων- με την προοπτική βέβαια της σταδιακής κάλυψης όλων των ασθενειών.

 

Γνώμη

Έκθεση

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες