Νέα

Τρέχοντα Θέματα της Επιτροπής

Η Επιτροπή εργάζεται αυτό το διάστημα στην κατεύθυνση της διατύπωσης γνώμης για τις κατευθυντήριες γραμμές της ειδικής νομοθεσίας που οφείλει να ορίζει το πλαίσιο χρήσης ανθρωπίνου βιολογικού υλικού στην έρευνα και την λειτουργία των βιοτραπεζών.

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες