Γενετικές εξετάσεις


1. Εάν ένας πατέρας αμφιβάλει για την πατρότητα του παιδιού του, συμφωνείτε ο πατέρας να: (δείτε τις απαντήσεις εδώ)

2. Συμφωνείτε να τηρείται αρχείο γενετικών δεδομένων του πληθυσμού προς αντιμετώπιση εγκληματικότητας; (δείτε τις απαντήσεις εδώ)

3. Ποιά είναι η γνώμη σας για τη χρήση γενετικών δεδομένων στην ιδιωτική ασφάλιση; (δείτε τις απαντήσεις εδώ)

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες