Έρευνα στο έμβρυο


1. Αν είχατε αποκτήσει παιδιά με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα διαθέτατε πλεονάζοντα έμβρυα (που δεν χρησιμοποιήθηκαν και δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον για αναπαραγωγικούς σκοπούς) στην έρευνα; (δείτε τις απαντήσεις εδώ)

2. Θα φυλάγατε το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (λεγόμενα βλαστοκύτταρα) του νεογέννητου παιδιού σας; (δείτε τις απαντήσεις εδώ)

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες