Νομοθεσία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία (εθνική και υπερεθνική) που εφαρμόζεται για διάφορα θέματα που άπτονται της Βιοηθικής και της Τεχνοηθικής.

Κλινικές Δοκιμές

 

Οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων ρυθμίζονται από τη Σύμβαση του Οβιέδο (ν. 2619/1998) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλό της για την βιοϊατρική έρευνα, το οποίο έχει υπογράψει η Ελλάδα, κυρίως όμως από την υπουργική απόφαση ΔΥΓ/89292 του 2003, η οποία ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο την κοινοτική οδηγία 2001/20, όπως επίσης και από την κοινοτική οδηγία 2005/28 που ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/79602. Ήδη, πάντως, η νομοθεσία αυτή πρόκειται να αντικατασταθεί από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού 536/2014 ο οποίος, προς το παρόν, εκκρεμεί στην ΕΕ.

 

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες