Νομολογία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε θα βρείτε τη σχετική νομολογία και κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις που αποτέλεσαν σταθμούς στη Βιοηθική και την Τεχνοηθική.

Ευρεσιτεχνίες

Δ.Ε.Ε.

C-364/13 International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (περίληψη απόφασης)
C-364/13 International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (πλήρες κείμενο)

C-34/10 Brustle v. Greenpeace (περίληψη απόφασης)
C-34/10 Brustle v. Greenpeace (πλήρες κείμενο)

C-377/98 Netherlands v. Parliament and Council (περίληψη απόφασης)
C-377/98 Netherlands v. Parliament and Council (πλήρες κείμενο)

Ηνωμένο Βασίλειο

Human Genome Sciences Inc v. Eli Lilly and Company, 2011 (περίληψη απόφασης)
Human Genome Sciences Inc v. Eli Lilly and Company, 2011 (πλήρες κείμενο)

Η.Π.Α.

Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetices Inc, 2013 (περίληψη απόφασης)
Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetices Inc, 2013 (πλήρες κείμενο)

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, 2012 (περίληψη απόφασης)
Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, 2012 (πλήρες κείμενο)

American Fruit Growers, Inc. v. Brogdex, 1931 (περίληψη απόφασης)
American Fruit Growers, Inc. v. Brogdex, 1931 (πλήρες κείμενο)

Harvard Oncomouse, 1988 (πλήρες κείμενο)

Diamond v. Chakrabarty, 1980 (πλήρες κείμενο)
Diamond v. Chakrabarty, 1980 (πλήρες κείμενο)

 

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες