Ανακοινώσεις

Απώλεια του πρώην μέλους της Επιτροπής κ. Κ. Κριμπά

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πρώην μέλους της Κ. Κριμπά, επίτιμου Καθηγητή Γενετικής και Ακαδημαϊκού.

 

Ο Κ. Κριμπάς, πρωτοπόρος της δαρβινικής σκέψης στη χώρα μας, συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση του θεσμού της Επιτροπής μας, στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυσή της. Οξύτατο κριτικό πνεύμα, μας έδειξε τα όρια στα οποία πρέπει να κινείται η σύγχρονη Βιοηθική ως αναπόσπαστο στοιχείο της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας.

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες