Ανακοινώσεις

International Summer School “Autonomy and health care in the (post) pandemic era”

The Laboratory for the Research of Medical Law and Bioethics of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), in cooperation with the Hellenic National Bioethics Commission, is exceptionally pleased to announce the organization of the 6th International Summer School of Medical Law and Bioethics on “Autonomy and health care in the (post) pandemic era”.

 

The Summer School will take place between the 11th and the 17th of July 2021 and it may be joined by jurists, health professionals and students of all levels (undergraduate, graduate, doctoral and post-doctoral ones). The lectures will take place ONLINE.

Information

Πρακτική άσκηση

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

H Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Περισσότερες πληροφορίες
"Η βιοηθική πάει σχολείο"

H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες