ΣΥΝΘΕΣΗ

Αρμοδιότητες

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασκεί αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες, απευθυνόμενη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της ζητηθεί, προς οποιοδήποτε όργανο της Πολιτείας. Αποστολή της είναι η ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των βιολογικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. Αναγκαία στοιχεία αυτής της αποστολής είναι τόσο η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, όσο και η κατάλληλη υποστήριξη των συναφών κρατικών πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από την διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις. Συνεργάζεται, επίσης, με αρμόδιους φορείς στη χώρα μας και διατυπώνει προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων μέτρων πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας. Συνεργάζεται εξάλλου με αρμόδιους φορείς σε διεθνές επίπεδο (όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, ομόλογές της επιτροπές κ.λπ.), μεριμνώντας για την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στον προβληματισμό και στη λήψη αποφάσεων στα διεθνή fora. Εξασφαλίζει, επίσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατάλληλη ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενο της βιοηθικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή, τέλος, έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού των επιμέρους κρατικών επιτροπών βιοηθικής της χώρας μας, που δραστηριοποιούνται σε ειδικούς τομείς.

Οι αρμοδιότητες αυτές, καθώς και οι άλλοι όροι λειτουργίας της Επιτροπής προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο και τον κανονισμό της. Η οικονομική και διοικητική υποστήριξή της εξασφαλίζεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Σύνθεση

 

Η Επιτροπή συγκροτείται από εννέα (9) επιστήμονες κύρους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Την 30η Οτκωβρίου 2014 ξεκίνησε η 4η θητεία της Επιτροπής.


Πρόεδρος  είναι η κα Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωτής Πρόεδρος  είναι ο κ. Ανδρέας Καραμπίνης, Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 


Μέλη της Επιτροπής:


Νικόλαος Ανάγνου, Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χαράλαμπος Σαββάκης, Ομότιμος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας − Μοριακής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εμμανουήλ Καναβάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου − Διοικητικών Θεσμών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεώργιος Βασίλαρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Ευσέβιος Πιστολής, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου−Ικαρίας.


Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής την 4η Σεπτεμβρίου 2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 673 - 16.09.2015).

Η κα Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής την 27η Ιανουαρίου 2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30 - 26.01.2017), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου Χριστόδουλου Στεφανάδη.

Ο κ. Ανδρέας Καραμπίνης, Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ορίστηκε ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής την 23η Φεβρουαρίου 2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 85 - 23.02.2017).

Ο κ. Ιωάννης Καράκωστας, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 - 10.02.2017).
 

Στελέχωση

Η Επιτροπή στελεχώνεται από δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες και τη γραμματεία.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες επικουρούν την Επιτροπή με προετοιμασία εισηγήσεων και με επιστημονικές έρευνες που τους αναθέτει η Επιτροπή. Επίσης οργανώνουν αρχείο κειμένων και επιστημονικών μελετών και εργάζονται για την έκδοση εντύπων, περιοδικών ή μη, που περιέχουν τη δράση της Επιτροπής και άλλη ύλη σχετική με τη βιοηθική. Eπιστημονικοί συνεργάτες της Επιτροπής είναι ο Δρ. Νομικής Τάκης Βιδάλης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και η Δρ. Γενετικής Βασιλική Μολλάκη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η Γραμματεία είναι αρμόδια για την προετοιμασία των συνεδριάσεων της Επιτροπής καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και των μελών της. Εκτελεί επίσης διοικητικές εργασίες, ρυθμίζει την επικοινωνία με άλλες δημόσιες αρχές και φορείς καθώς και επιτροπές στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς. Της Γραμματείας προΐσταται η Μαριάννα Δρακοπούλου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Πρακτική άσκηση


Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές (μεταπτυχιακούς, κατά προτεραιότητα) που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική, από σχολές και τμήματα τόσο των θετικών, όσο και των θεωρητικών επιστημών.

Η άσκηση μπορεί να διαρκέσει έως τρεις μήνες και είναι μη αμειβόμενη. Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση κυρίως εργασιών βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης. Έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να επεξεργάζονται υλικό από τη βιβλιοθήκη της Επιτροπής και να συνεργάζονται με τους ειδικούς επιστήμονες για την εκπόνηση διπλωματικών ή άλλων εργασιών, στο πλαίσιο των σπουδών τους. Προς το παρόν οι δυνατότητες της Επιτροπής επιτρέπουν την απασχόληση τεσσάρων το πολύ ασκουμένων, ανά τρίμηνο. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να κατατίθενται έγκαιρα αιτήσεις με επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος είναι απαραίτητο να  συνοδεύεται από ένα σύντομο σημείωμα, ώστε να διευκρινίζεται τι αφορά κάθε φορά (λ.χ. παρακολούθηση σεμιναρίου, αίτηση για πρακτική άσκηση, κλπ), διαφορετικά δεν θα αξιολογείται.

Επικοινωνία

 
Διεύθυνση:  Νεοφύτου Βάμβα 6 (3ος όροφος), Τ.Κ. 10674, Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 - 88 47 700
Φαξ:  210 - 88 47 701
Email:

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύνθεση 3ης Θητείας, 2009-2014

Πρόεδρος Ιωάννης Παπαδημητρίου, Ομότιμος Καθηγητής της Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Μανιάτης, Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μέλη της Επιτροπής:
Χρήστος Βούλγαρης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα, Καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κωνσταντίνος Β. Κριμπάς, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής Γενετικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής της Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αθανάσιος Παπαχρίστου, Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Θεοχάρης Παταργιάς, Ομότιμος Καθηγητής της Γενετικής στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σύνθεση 2ης Θητείας, 2004-2009

 

Πρόεδρος Γεώργιος Κουμάντος, Ομότιμος Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αναπληρωτής Πρόεδρος  Γεώργιος Μανιάτης, Ομότιμος Καθηγητής Γενικής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
(Από τον Αύγουστο του 2007 έως το τέλος της θητείας χρέη προέδρου τελούσε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γεώργιος Μανιάτης αντικαθιστώντας τον εκλιπόντα πρόεδρο Γεώργιο Κουμάντο).

Μέλη της Επιτροπής:
Σάββας Αγουρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ιωάννης Βλαχογιάννης, Καθηγητής Παθολογίας και Νεφρολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Κώστας Β. Κριμπάς, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής Γενετικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας - Σύγχρονης Ηθικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δημήτριος Ρουπακιάς, Καθηγητής Γενετικής στο Τμήμα Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Παύλος Σούρλας, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates