ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, Ιανουάριος 2020

ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, Ιανουάριος 2020