ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, Οκτώβριος 2019

ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, Οκτώβριος 2019