ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, Ιανουάριος 2019

ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, Ιανουάριος 2019