ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, Οκτώβριος 2018

ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, Οκτώβριος 2018