Δημόσιοι Φορείς


Προεδρία της Δημοκρατίας

Πρωθυπουργός

Βουλή των Ελλήνων

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Εθνική Αρχή για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Επιτροπή Βιοηθικής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας/Υπ. Ανάπτυξης
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Εθνική Σχολή  Δημόσιας Διοίκησης
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων
O Συνήγορος του Πολίτη
Συνήγορος του Καταναλωτή
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το πέμπτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 1

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μεγάλα δεδομένα
(Big Data)ΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates