Ακαδημαϊκοί Φορείς


Ακαδημία Αθηνών

«Αλέξανδρος Φλέμινγκ»-Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών
Δίκτυο «Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοιατρική και Δίκαιο», Α.Π.Θ.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών