Άλλοι Επιστημονικοί Φορείς


Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ελληνική Εταιρία Εντατικής Θεραπείας
Ελληνική Αιματολογική Εταιρία
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρία
Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Ελληνική Εταιρία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας
Eλληνική Ψυχιατρική Εταιρία
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Ιατρική Εταιρία Αθηνών
Ίδρυμα Ευγενίδου
Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού
Ινστιτούτο Καταναλωτή
NOMOΣ + ΦΥΣΗ
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το πέμπτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 1

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μεγάλα δεδομένα
(Big Data)ΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates