Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)


Γιατροί του Κόσμου

Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σύνδεσμος Αιμοδοτών-Δωρητών Οργάνων Σώματος & Μέριμνας Υγείας ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ
Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
ACT UP-Δράσε Hellas
Action Group on Erosion Technology and Concentration
Council for Responsible Genetics
European NGO Network on Genetic Engineering
GeneWatch UK
Global Lawyers and Physicians for Human Rights
GRAIN
Greenpeace, Hellas
Human Genetics Alert
Indigenous Peoples Council on Biocolonialism
Parent's Guide to Cord Blood Foundation
The Institute of Science in Society
WWF

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το πέμπτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 1

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μεγάλα δεδομένα
(Big Data)ΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates