Σύγχρονα ζητήματα «επιλογής» στην αναπαραγωγή

07-07-2014

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, εξέδωσε Γνώμη για το ζήτημα της «επιλογής» απογόνων, στο πλαίσιο της αναπαραγωγικής διαδικασίας, το οποίο αποκτά αυξανόμενη σημασία τα τελευταία χρόνια. Με τη Γνώμη αυτή, η Επιτροπή επιθυμεί να επικαιροποιήσει την παλαιότερη Γνώμη της («Για την προγεννητική και προεμφυτευτική διάγνωση και τη μεταχείριση του εμβρύου», 2006) και να αντιμετωπισθούν τα νέα ζητήματα που ανέκυψαν έκτοτε.

Οι νέες εξελίξεις για τις οποίες γνωμοδοτεί η Επιτροπή περιλαμβάνουν: α) την πιθανή επιλογή χαρακτηριστικών στο στάδιο των γαμετών πριν τη γονιμοποίηση, β) την επιλογή χαρακτηριστικών κατά την προεμφυτευτική διάγνωση, και γ) την πρόσφατη τεχνική εξωσωματικής γονιμοποίησης με αντικατάσταση των μιτοχονδρίων.

Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates