Διαχείριση και ταφή εμβρυικών ιστών και εμβρύων κάτω των 180 ημερών κύησης, άκρων-μελών του ανθρώπινου σώματος και πτωματικών παρασκευασμάτων

19-12-2013

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής συζήτησε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, το ζήτημα της διαχείρισης και της ταφής εμβρυικών ιστών και εμβρύων κάτω των 180 ημερών κύησης, άκρων-μελών του ανθρώπινου σώματος και πτωματικών παρασκευασμάτων, ύστερα από σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύσταση