Έλεγχος στον Τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

10-06-2013

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέτασε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, το ζήτημα του ελέγχου στη χώρα μας του τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ). Αφορμή έδωσαν πρόσφατες καταγγελίες αθέμιτων και παράνομων πρακτικών, που έχει δεχθεί η Επιτροπή (και μάλιστα από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.), αλλά και συχνά, πλέον, δημοσιεύματα στον Τύπο.

Η Επιτροπή οργάνωσε σχετικές ακροάσεις και έκρινε ότι η κατάσταση αυτή απαιτεί άμεσα μέτρα, καθώς
α) απειλούνται σοβαροί κίνδυνοι, κυρίως για την υγεία και την οικογενειακή ζωή όσων προσφεύγουν σε υπηρεσίες ΙΥΑ
β) πρέπει να προληφθούν παράνομες συμπεριφορές, η πιθανότητα των οποίων είναι υψηλή, λόγω της ιδιαίτερα ευαίσθητης φύσης των σχετικών ζητημάτων, ιδίως της ευάλωτης θέσης όσων επιθυμούν την τεκνοποιία
γ) πρέπει να προστατευθεί η αξιοπιστία των ελληνικών μονάδων ΙΥΑ, που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
δ) έχουν αδρανοποιηθεί ερευνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ΙΥΑ, δεδομένου ότι το σύστημα αδειοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία παραμένει ανενεργό, με ευθύνη της Πολιτείας
ε) η χώρα μας παραμένει εκτεθειμένη απέναντι στην Ε.Ε., καθώς αγνοεί υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ενωσιακή νομοθεσία, περί κατάλληλης συντήρησης και χρήσης αναπαραγωγικού υλικού (π.δ. 26/2008).

Για τους λόγους αυτούς, είναι ανάγκη να εφαρμοσθεί, χωρίς καθυστέρηση, το σύστημα προληπτικού ελέγχου που προβλέπει ο νόμος, με την ενεργοποίηση της ανεξάρτητης Αρχής ΙΥΑ. Χρειάζεται, επομένως:
-Να ορισθεί Πρόεδρος και μέλη, με τους αναπληρωματικούς τους.
-Να στελεχωθεί η Αρχή από το Υπουργείο Υγείας με το απολύτως απαραίτητο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, για την άμεση έναρξη ελέγχων.
-Να επιδιωχθεί από την Αρχή η συγκέντρωση αναλυτικών δεδομένων λειτουργίας των Μονάδων ΙΥΑ και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης αναπαραγωγικού υλικού (γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων), ώστε να τεθούν το συντομότερο σε εφαρμογή οι διατάξεις της νομοθεσίας περί αδειοδότησής τους.
-Να εκδοθεί άμεσα το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των Μονάδων ΙΥΑ και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, ολοκληρωμένο σχέδιο του οποίου έχει από καιρό κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας από την προηγούμενη σύνθεση της Αρχής.
-Να ελεγχθούν από το Υπουργείο οι καταγγελίες παράνομων πρακτικών και να τεθούν υπ’ όψη των διωκτικών αρχών.
-Παράλληλα προς τις ενέργειες της Πολιτείας, οι συναφείς ενώσεις ιατρών, βιολόγων και γονέων, να εργασθούν προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης κανόνων δεοντολογίας στην ΙΥΑ, κατά το πρότυπο ανάλογων εγχειρημάτων σε προηγμένα στον τομέα κράτη.

Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates