Καταγραφή του υφιστάμενου καθεστώτος αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία των Επιτροπών Δεοντολογίας της Έρευνας: Συνάντηση με εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων

10-11-2015

Τη 10η Νοεμβρίου 2015, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής οργάνωσε στην έδρα της συνάντηση με εκπροσώπους των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας, με θέμα τις Επιτροπές Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Δ.Ε.) (Research Ethics Committees, RECs).

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η ανταλλαγή εμπειριών για την ίδρυση των Ε.Δ.Ε. στους διάφορους φορείς και η συζήτηση πιθανών προβλημάτων στην πράξη, με απώτερο στόχο την προαγωγή του θεσμού στην Ελλάδα.

Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρικός τουρισμόςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Μεγάλα δεδομένα (Big Data)

Γνώμη
Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates