Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

02-02-2017
Θέμα: “Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή”, “Xρήση γαμετών από τρίτο δότη”, “επιλογή εμβρύου” και “Dιακίνηση αναπαραγωγικού υλικού”.
Εισηγήτρια:
Δρ. Βασιλική Μολλάκη, Επιστημονική Συνεργάτις ΕΕΒ
Συμμετοχή: 15 μαθητές
Τόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακή σύνδεση Skype