Γερμανική Σχολή Αθηνών

18-04-2016
Εισηγητής: Δρ. Τάκης Βιδάλης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΕΒ
Συμμετοχή: μαθητές Γερμανικής Σχολής
Τόπος διεξαγωγής: Γερμανική Σχολή Αθηνών