5ο Γυμνάσιου Κοζάνης

03-03-2016
Εισηγητής: Δρ. Τάκης Βιδάλης, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΕΒ
Συμμετοχή: 5ο Γυμνάσιου Κοζάνης
Τόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακή σύνδεση Skype