4ο ΓΕΛ Αθηνών

01-03-2016
Θέμα:Κλωνοποίηση” και “Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
Εισηγήτρια: Δρ. Βασιλική Μολλάκη, Επιστημονική Συνεργάτις ΕΕΒ
Συμμετοχή: 25 μαθητές Γ’ Λυκείου
Τόπος διεξαγωγής: 4ο ΓΕΛ Αθηνών