Δίκαιο και Βιοηθική. Πρακτικά Ημερίδας

Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Δίκαιο και Βιοηθική. Νομική Βιβλιοθήκη 2007.

Η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής διοργάνωσαν στις 9 Φεβρουαρίου 2007, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μία ημερίδα με θέμα "ΔΙΚΑΙΟ & ΒΙΟΗΘΙΚΗ".

Τα πρακτικά αυτής της ημερίδας κυκλοφορούν και διατίθενται από την Νομική Βιβλιοθήκη (οδός Μαυρομιχάλη 23,  Αθήνα,  οδός Φίλωνος 107-109, Πειραιάς,  οδός Κανάρη 28-30, Πάτρα και οδός Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη). Διάθεση online: Νομική Βιβλιοθήκη.