Ιατρικά και Γενετικά Δεδομένα

 

Το ζήτημα των ιατρικών και γενετικών δεδομένων των προσώπων, ρυθμίζεται κυρίως από τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 που προστατεύει όλα τα προσωπικά δεδομένα, και δη τα ευαίσθητα, όπως τα ιατρικά και γενετικά. Υπεύθυνη Εθνική Αρχή για την εφαρμογή του νόμου είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Την προστασία των γενετικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία για ιατρικούς σκοπούς προβλέπει ιδιαίτερο Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Οβιέδο της 

 

Τέλος, σημαντικό, μη δεσμευτικό, κείμενο που αναφέρεται ειδικά στα γενετικά δεδομένα είναι η Διακήρυξη της UNESCO για τα Γενετικά Δεδομένα.