Δεοντολογία


Τα ζητήματα της δεοντολογίας αφορούν τόσο την ιατρική δεοντολογία όσο και τα δικαιώματα των ασθενών.

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, με νομικά δεσμευτική ισχύ, βασίζεται στον πρόσφατο νόμο 3418/2005 ο οποίος και αντικατέστησε το Βασιλικό Διάταγμα του 1955.

Η νοσηλευτική δεοντολογία προβλέπεται στο Π.Δ. 212/2001 και η δεοντολογία των φαρμακοποιών στο Π.Δ. 340/1993.

Τα δικαιώματα των ασθενών και ειδικά των νοσοκομειακών ασθενών ορίζονται από το άρθρο 47 του νόμου 2071/1992.

Σχετικά με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς και τα ερευνητικά και τεχνολογικά ερευνητικά κέντρα,  εισάγεται μέσω διατάξεων του Ν. 4251/2018, η υποχρεωτική ίδρυση και λειτουργία Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της ‘Ερευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) , που θα εγγυώνται την ηθική και δεοντολογική ακεραιότητα των ερευνητικών προγραμμάτων.

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates