Ευθανασία

Ε.Δ.Δ.Α.

Lambert and Others v. France, 2015 (περίληψη απόφασης)
Lambert and Others v. France, 2015 (πλήρες κείμενο)

Haas v. Switzerland, 2011 (περίληψη απόφασης)
Haas v. Switzerland, 2011 (πλήρες κείμενο)

Pretty v. The U.K, 2002 (περίληψη απόφασης)
Pretty v. The U.K, 2002 (πλήρες κείμενο)

Γαλλία

Conseil Constitutionnel Décision no 2017-632 - Loi pour la limitation ou l'arret des traitements d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, 2017 (περίληψη απόφασης)
Conseil Constitutionnel Décision no 2017-632 - Loi pour la limitation ou l'arret des traitements d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, 2017 (πλήρες κείμενο)

Conseil d'Etat Décision no 408146, 2017 (περίληψη απόφασης) 
Conseil d'Etat Décision no 408146, 2017 (πλήρες κείμενο)

Ιταλία

Eluana Englaro, Court of Appeals Milan, 2008 (πλήρες κείμενο)

Ηνωμένο Βασίλειο

EWCA Civ 254 Judgment, 2000 (περίληψη απόφασης)
EWCA Civ 254 Judgment, 2000 (πλήρες κείμενο)

Η.Π.Α.

Gonzales v. Oregon, 2006 (περίληψη απόφασης)
Gonzales v. Oregon, 2006 (πλήρες κείμενο)

Bush v. Schiavo, 2004 (περίληψη απόφασης)
Bush v. Schiavo, 2004 (πλήρες κείμενο)

People v. Kevorkian, 2001 (περίληψη απόφασης)
People v. Kevorkian, 2001 (πλήρες κείμενο)

Vacco v. Quill, 1997 (περίληψη απόφασης)
Vacco v. Quill, 1997 (πλήρες κείμενο)

Washington v. Glucksberg, 1997 (περίληψη απόφασης)
Washington v. Glucksberg, 1997 (πλήρες κείμενο)

Superintendent of the Belchertown State School v. Saikewicz, 1977 (περίληψη απόφασης)
Superintendent of the Belchertown State School v. Saikewicz, 1977 (πλήρες κείμενο)

Cruzan v. Director M.D.H, 1990 (περίληψη απόφασης)
Cruzan v. Director M.D.H, 1990 (πλήρες κείμενο)

In re Quinlan, 1976 (περίληψη απόφασης)
In re Quinlan, 1976 (πλήρες κείμενο)

Καναδάς

Carter v. Canada, 2015 (περίληψη απόφασης)
Carter v. Canada, 2015 (πλήρες κείμενο)

 

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

 Ιατρικός Τουρισμός

Γνώμη

Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates