[19-12-2013] Κόσμος: Το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των μικροβίων στα αντιβιοτικά

Η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως. Η αλόγιστη χρήση τους, κυρίως στην ιατρική, χωρίς την ύπαρξη επαρκών ρυθμιστικών ελέγχων, κατευθυντήριων οδηγιών αλλά και την ευαισθητοποίηση των ασθενών, έχει οδηγήσει στην εξέλιξη μικροβιακών στελεχών ανθεκτικών σε πολλά από τα ευρείας χρήσης κοινά αντιβιοτικά.

Σε Έκθεση που εκδόθηκε προσφάτως στο περιοδικό «The Lancet Infectious Diseases», συστήνεται ένας συνολικός επανασχεδιασμός των δομών της παροχής υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σημαντικός παράγοντας είναι η αποδέσμευση και ανεξαρτητοποίηση της χρηματοδότησης της έρευνας ανάπτυξης φαρμάκων καθώς και η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, κυρίως σε φτωχές περιοχές όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Πηγή: News Medical

Νικόλαος Κακαλέτσης – Stagiaire ΕΕΒ