[10-12-2013] Ην. Βασίλειο: Η HFEA χάνει δικαστική διαμάχη για επιβολή μείωσης πολλαπλών γεννήσεων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε απόφαση εναντίον της Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA), κρίνοντας παράνομες τις ενέργειές της να επιβάλει ως προϋπόθεση για την παροχή άδειας σε δύο κλινικές την ύπαρξη ενός μέγιστου ποσοστού πολλαπλών γεννήσεων. Έτσι, η HFEA αποφάσισε να αποσύρει τον όρο αυτό από όλες τις κλινικές γονιμότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 2009 τέθηκε σε ισχύ μια εθνική στρατηγική με στόχο τη μείωση του ποσοστού των πολλαπλών γεννήσεων στη Βρετανία. Το 2011, για την ενίσχυση αυτής της πολιτικής, η HFEA έθεσε ως προϋπόθεση της άδειας θεραπείας και αποθήκευσης των κλινικών γονιμότητας να μην υπερβαίνουν το στόχο των πολλαπλών γεννήσεων, ο οποίος τέθηκε στο 10%.

Ο κ. Mohamed Taranissi, υπεύθυνος του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Γυναικολογίας (ARGC) και του Αναπαραγωγικού Ινστιτούτου Γενετικής (RGI), αμφισβήτησε την απόφαση της HFEA να επιβάλει αυτό τον όρο, γνωστό ως T123. Η εφημερίδα Sunday Times αναφέρει ότι ο κ. Taranissi πιστεύει πως η απόφαση σχετικά με τον αριθμό των εμβρύων που θα εμφυτευθούν σε μία ασθενή θα πρέπει να λαμβάνεται με ιατρικά κριτήρια, συνυπολογίζοντας την ηλικία της, το ιατρικό ιστορικό και τις πιθανότητες σύλληψης. Αν οι κλινικές φτάσουν το ποσοστό πολλαπλών γεννήσεων στα μέσα του έτους, τότε θα αναγκαστούν να προσφέρουν στους υπόλοιπουςς ασθενείς μόνο ένα έμβρυο κατά την εμφύτευση, ώστε να συμμορφωθούν με τον όρο του 10%.

Η HFEA δήλωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αδειοδότηση κλινικών να κρατήσουν το ποσοστό των πολλαπλών γεννήσεων κάτω από το στόχο που έχει τεθεί. Η Lisa Jardine, πρόεδρος της HFEA δήλωσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα στην πολιτική μας σχετικά με τις πολλαπλές κυήσεις, όπως κάνουν και οι επαγγελματίες των κλινικών εξωσωματικής γονιμοποίησης και οι ομάδες ασθενών, οι οποίοι έχουν εργαστεί σκληρά για να μειώσουν τον αναπόφευκτο κίνδυνο μιας πολλαπλής κύησης, αρκετά χρόνια τώρα. Η πολιτική εξακολουθεί να υφίσταται και εμείς θα συνεχίσουμε να περιμένουμε από τις κλινικές να μειώσουν το ποσοστό των πολλαπλών κυήσεων στο 10%».

Πηγή: BioNews

Κρυσταλλία Τυλιγάδη - Stagiaire ΕΕΒ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Ιατρική ακριβείας: Εφαρμογές και ηθικά ζητήματα

Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates