[16-10-2020] Ην. Βασίλειο: Νέος καταναλωτικός νόμος θα δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για τον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Η Βρετανική Επιτροπή Ανταγωνισμού (UK Competition and Markets Authority - CMA) θα  θέσει κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Κύριος στόχος είναι να επανεξεταστεί η παρούσα κατάσταση, να κατανεμηθούν μία σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο εργασίας του προσωπικού και να επιβεβαιωθεί ότι οι κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης γνωρίζουν ποιές είναι οι νομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους προστασίας του καταναλωτή. Η CMAεκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με την αθέμιτη προώθηση της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε ζευγάρια που δεν κρίνεται αναγκαία η υποβολή τους σε τέτοια θεραπεία γονιμότητας απλά και μόνο για το κέρδος και παράλληλα επισημαίνει την πιθανή αλλοίωση των πραγματικών ποσοστών επιτυχίας που προβάλουν οι κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για να προσεγγίσουν περισσότερα περιστατικά.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της CMA, οι κλινικές πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε κάθε ασθενή σχετικά με τις επιλογές θεραπείας που μπορεί να έχει και παράλληλα να παρουσιάζουν το κόστος κάθε θεραπείας σαφώς. Οι τελικές κατευθυντήριες οδηγίες αναμένονται να δημοσιευτούν μέχρι το τέλος του 2020.

 

Πηγή: BioNews

Μαρία Κουμπάρου - Stagiaire EEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates