[07-04-2020] Βέλγιο: Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την αλλαγή του νόμου περί ευθανασίας

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 5 Μαρτίου, 2020 ένα νέο μέτρο, που προτάθηκε από την Ecolo-Groen, το οποίο διευκολύνει την εκπόνηση μιας πρόωρης δήλωσης, με τη μορφή της συγκατάθεσης για την ευθανασία.

Προς το παρόν, ένα άτομο ή μια έλλογη εν ζωή βούληση, δύναται να υπογράψει εκ των προτέρων και να δηλώσει την επιθυμία του να υποβληθεί σε ευθανασία κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον, όταν δεν θα μπορεί πλέον να είναι σε θέση να αιτηθεί ευθανασία - για παράδειγμα, επειδή βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση άνοιας, ή επειδή δεν φέρει πλέον τις αισθήσεις του, λόγω κάποιας ασθένειας ή εξαιτίας της θεραπείας για μια ασθένεια. Ωστόσο, μια τέτοια οδηγία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πέντε έτη, για να παραμένει έγκυρη. Το 2019, 7.156 άτομα αναγκάστηκαν να ανανεώσουν την εκ των προτέρων δήλωσή τους, σύμφωνα με τον παλαιό νόμο.

Με βάση τη νέα πρόταση, όταν υπογραφεί μια τέτοια οδηγία, παραμένει έγκυρη για πάντα, εκτός αν το πρόσωπο που την υπέγραψε θελήσει να την ακυρώσει. Σύμφωνα με τις τροπολογίες που εισήχθησαν από την Open VLD και την PS, οι νέοι όροι ισχύουν μόνο για τις υπάρχουσες δηλώσεις, εάν το πρόσωπο υποβάλλει ένα αίτημα αορίστου χρόνου. Εάν όχι, κάθε οδηγία που υπογράφηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020, υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε χρόνια. Όσον αφορά τις αιτήσεις για ευθανασία στο άμεσο μέλλον, μια άλλη τροποποίηση που επέφερε η PS στον ισχύοντα νόμο, επιβάλλει ένα όριο επτά ημερών για έναν γιατρό να συμφωνήσει ή όχι με το αίτημα ενός ασθενούς για εκ των προτέρων δήλωση. Εάν ο γιατρός απορρίψει το αίτημα, οφείλει εντός αυτής της προθεσμίας να κατευθύνει τον ασθενή σε ιατρικό κέντρο ή ένωση, όπου ο ασθενής μπορεί να διεκπεραιώσει την αίτηση, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιποι όροι που ορίζει ο νόμος.

Οι τροποποιήσεις του νόμου εγκρίθηκαν από τη σύνοδο ολομέλειας του κοινοβουλίου, με αποχές από την CD και V, την Vlaams Belang και την υπουργό ενέργειας Marie-Christine Marghem (MR). Δύο μέλη της N-VA, ψήφισαν κατά. Οι τροπολογίες που πρότειναν οι cdH, CD και V, οι οποίες θα επέτρεπαν σε έναν ασθενή να εφαρμόσει το δικό του χρονικό όριο σε μια εκ των προτέρων δήλωση για ευθανασία, απορρίφθηκαν.

 

Πηγή: The Brussels Times

Ναταλία Αμασιάδη – StagiaireΕΕΒ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates