[23-09-2013] Ε.Ε.: Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση για την προστασία δεδομένων στη βιοϊατρική έρευνα

Η ευρωπαϊκή προστασία των προσωπικών δεδομένων και του δικαίου της ιδιωτικότητας βρίσκονται σε αστάθεια, καθώς τον Ιανουάριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα προσχέδιο Κανονισμού για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι να αντικατασταθεί η υπάρχουσα σχετική Οδηγία και αντίστοιχα η νομοθεσία που είχε θεσπίσει κάθε κράτος μέλος προκειμένου να ενσωματώσει την Οδηγία στο εθνικό του σύστημα δικαίου.

Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι η εξασφάλιση ενός ενιαίου συνόλου κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο κύριος σκοπός του είναι η ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το προσχέδιο του Κανονισμού περιλαμβάνει ποικίλες αλλαγές, οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στην ιατρική έρευνα και θα πιέσουν ώστε να γίνουν αλλαγές στη πράξη. Τον Ιανουάριο του 2013 ο εισηγητής της Επιτροπής Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Jan Phillip Albrecht, παρουσίασε ένα προσχέδιο έκθεσης πάνω στη προταθείσα μεταρρύθμιση. Για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η νέα μεταρρύθμιση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που αφορούν στη συναίνεση, στο δικαίωμα να μείνει κανείς στην αφάνεια, καθώς και στην απόσυρση των εξαιρέσεων χάριν δημοσίου συμφέροντος που ίσχυαν έως τώρα. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο που διεξάγεται η ιατρική έρευνα.

Η συναίνεση πλέον θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κατόπιν πληροφόρησης, καθώς επίσης και κατηγορηματική. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 19, δε θεωρείται ελεύθερη συναίνεση η χρησιμοποίηση προεπιλογών, όπως τα προσημειωμένα τετραγωνίδια, το περιεχόμενο των οποίων καλείται να τροποποιήσει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να εκφράσει την αντίθεση του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επιπλέον, δε θα είναι πλέον εφικτή η διατήρηση των δεδομένων επ’ αόριστον ή η χρησιμοποίηση τους για δεύτερη έρευνα χωρίς συναίνεση. Κάτι τέτοιο ωστόσο θα έθετε σε κίνδυνο τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ιατρική έρευνα, ιδίως σε τομείς όπως η επιδημιολογία. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 17, δίδεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην έρευνα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Δίδονται ωστόσο και κάποιες ελευθερίες, όπως  η δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων από το κράτος μέλος, σε εξαιρετικές περιστάσεις για θέματα υψηλού δημοσίου συμφέροντος, υπό την άδεια μιας εποπτικής αρχής. Ωστόσο, στο προσχέδιο του Κανονισμού δεν υπάρχει επαρκής αναφορά στην επίλυση κάποιων ζητημάτων. Για παράδειγμα δεν γίνεται ξεκάθαρο το κατά πόσο τα ψευδώς κατατεθειμένα προσωπικά δεδομένα καλύπτονται από τον Κανονισμό και κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα μετά θάνατον προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες για τους συγγενείς του υποκειμένου.

Η ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λάβει χώρα στις αρχές του 2014.

Πηγή: BioNews

Κρυσταλλία Τυλιγάδη - Stagiaire ΕΕΒ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates