[06-01-2020] Γερμανία: 445 κλινικές δοκιμές γερμανικών Πανεπιστημίων χωρίς αποτελέσματα

Έρευνες έδειξαν ότι γερμανικά πανεπιστήμια έχουν αποτύχει να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα από 445 κλινικές δοκιμές φαρμάκων σε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, παραβιάζοντας τους κανόνες διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έρευνα έχει δείξει ότι πάνω από το 28% των κλινικών δοκιμών που διεξάγονται από γερμανικά πανεπιστήμια, δεν κάνουν ποτέ τα αποτελέσματα τους δημόσια, και έτσι γίνεται σπατάλη της έρευνας. Η έκθεση εξετάζει ποικίλες κλινικές δοκιμές τα αποτελέσματα των οποίων παραμένουν εντελώς άγνωστα. Οι Γερμανοί ασθενείς που πάσχουν από παθήσεις, όπως ο καρκίνος και η κατάθλιψη, συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτές τις δοκιμές, οι οποίες κινδυνεύουν να αχρηστευθούν.

Από τη θετική πλευρά, πολλά γερμανικά πανεπιστήμια, έχουν πρόσφατα ξεκινήσει να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Για παράδειγμα μέχρι κάποια χρονική στιγμή, το πανεπιστήμιο του Ανόβερου δεν είχε ανεβάσει ούτε ένα αποτέλεσμα από δοκιμή. Μόνο ένα μήνα αργότερα από εκείνη τη χρονική στιγμή, το Ανόβερο έχει ήδη ανεβάσει αποτελέσματα για 5 από τις 26 δοκιμές του, γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι δυνατή η ταχεία πρόοδος.

Τέσσερα επιπλέον πανεπιστήμια-το Charité στο Βερολίνο, το πανεπιστήμιο Freiburg, το LMUMunich και το TUMunich- έχουν πει σε δημοσιογράφους από το Sueddeutsche Zeitung, ότι είναι στη διαδικασία δημιουργίας δομών για τη βελτίωση της αναφοράς των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών.

Επίσης παρατίθενται κάποιες προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία, των γερμανικών πανεπιστημίων όσων αφορά τις κλινικές δοκιμές, των γερμανών ιδρυτών της έρευνας Bundesministeriumfur Bildung  und Forschung και Deutsche Forschungsgemeinschaft οι οποίοι υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να δεσμευτούν να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας έτσι ώστε να αποτρέψουν περαιτέρω ερευνητικές σπατάλες.

Ακόμα, η BfArM και το Ινστιτούτο Paul Ehrlich θα πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχει συμμόρφωση με τους κανονισμούς, να επικοινωνούν άμεσα με τους χορηγούς των κλινικών δοκιμών τα αποτελέσματα των οποίων είναι εκπρόθεσμα, να ενημερώνουν την κατάσταση των υπαρχουσών καταχωρήσεων και να συντάξουν σχέδια επιβολής προστίμων μετά την έναρξη ισχύος του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές.

Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα αρχεία της Επιτροπής Ηθικής της  Έρευνας προκειμένου να ελέγχει εάν οι κλινικές δοκιμές δηλώνονται και αν  τα αποτελέσματα τους καταχωρούνται εγκαίρως στα μητρώα.

Πηγή: TranspariMED

Μικαέλλα Καραμάνη - Stagiaire EEB

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates