[23-09-2019] Κόσμος: Η διεθνής κοινότητα και οι οδηγίες για την ηθική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης

Τα τελευταία πέντε χρόνια, και ιδίως από το 2016 και έπειτα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στο nature machine intelligence, όλο και περισσότερες οδηγίες (soft law) περί της ηθικής διαστάσεως της χρήσης τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη 

(Artificial Intelligence, AI, από εδώ και στο εξής). Σύμφωνα με την μελέτη, πραγματοποιημένη πάνω σε 84 κείμενα οδηγιών σχετικών με τα ηθικά ζητήματα περί την ΑΙ τεχνολογία, προκύπτει το αμοιβαίο ενδιαφέρον τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από τον δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται η αύξηση των κειμένων ηθικής περί την ΑΙ τεχνολογία, προερχομένων από ιδιωτικές εταιρίες, κυβερνητικές επιτροπές, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και μη- κυβερνητικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των οδηγιών προέρχεται από της περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, με ισχυρότερες οικονομίες. Πρώτη σε θέση βρίσκεται η Αμερική, ενώ ακολουθείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, την Γαλλία και τη Φιλανδία. Υφίσταται, ωστόσο, μια έλλειψη πλήρους εκπροσώπησης της παγκόσμιας κοινότητας, καθώς η Αφρική και εν γένει οι Νότιο- Αμερικανικές και Ασιατικές χώρες δεν εκπροσωπούνται στον διεθνή διάλογο για την ηθική στην ΑΙ τεχνολογία. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται ανισορροπίες δυνάμεων στον διεθνή χώρο, οι οποίες δεν ευνοούν την σύγκλιση και την δημιουργία ενός παγκόσμιου κοινού προτύπου από την μία, αλλά και δεν αφήνουν χώρο στην τοπική γνώση και στον πολιτιστικό πλουραλισμό να αναπτυχθούν, επηρεάζοντας έτσι την ισότητα σε διεθνές επίπεδο.

Όσον αφορά την εν λόγω απαιτούμενη σύγκλιση, αυτή σαν φαινόμενο πράγματι εντοπίζεται. Υπό τα φως της αναλυτικής εξέτασης των κειμένων των οδηγιών προκύπτουν δύο σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το πώς η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει, από την πλευρά της ηθικής, την ολοένα και ανερχόμενη ΑΙ τεχνολογία. Πρώτον, παρατηρείται μια ορατή σύγκλιση και συμφωνία, καθώς ανακύπτουν πέντε βασικές αρχές, από την σύγκριση των κειμένων των οδηγιών. Αυτές είναι: 1) η αρχή της διαφάνειας, 2) η αρχή της δικαιοσύνης, 3) η αρχή της μη βλάβης, 4) η αρχή της υπευθυνότητας και 5) η αρχή της ιδιωτικότητας. Από την άλλη πλευρά, παρουσιάζεται μια αντίφαση και απόκλιση σχετικά με τις αρχές αυτές, σε σχέση πρώτον με τον τρόπο που τις ερμηνεύουν, δεύτερον για ποιόν λόγο θεωρούνται αξιοσημείωτες, τρίτον σε σχέση με ποίο ζήτημα, τομέα, ή παράγοντα βρίσκονται και τέταρτον πώς θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή.

Συμπερασματικά, διαφαίνεται η ανάγκη για μια παγκόσμια συναίνεση και σύγκλιση σχετικά με τα ηθικά ζητήματα, που ανακύπτουν στον τομέα της ΑΙ τεχνολογίας. Σε αυτήν την προσπάθεια σημαντικό και καίριο ρόλο θα πρέπει να λάβουν οι διεθνείς οργανισμοί, ικανοί για την προώθηση της κοινής συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ των κρατών. Ωστόσο, προς επίτευξη του παραπάνω στόχου, δεν θα πρέπει να θυσιαστεί η πολιτιστική και ηθική πολυφωνία.

Πηγή: Nature

Βικτώρια Δίπλα – Stagiaire ΕΕΒ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates