[02-05-2019] Καινούργια νομοθεσία στην Κίνα για το CRISPR

Η κινεζική κυβέρνηση ετοιμάζει νέα νομοθεσία για την χρήση της τεχνολογίας CRISPR για τροποποίηση γονιδιώματος.

Αυτό συμβαίνει υστέρα από την χρήση της τεχνολογίας αυτής σε δυο νεογέννητα μωρά από Κινέζο επιστήμονα.

Οι αλλαγές έχουν ως στόχο τις βιοϊατρικές τεχνολογίες που ενέχουν «μεγάλο κίνδυνο» και θα επιβάλλονται όταν χρησιμοποιούνται  σε κύτταρα της βλαστικής σειράς ή σε σωματικά κύτταρα. Κάθε έρευνα «μεγάλου κινδύνου», που περιλαμβάνει π.χ. τροποποίηση γονιδιώματος, μεταφορά γονιδίων και έλεγχο έκφρασης γονιδίων, θα πρέπει πλέον να παίρνουν έγκριση από την ανώτερη Αρχή της κινέζικης κυβέρνησης. Έρευνες «χαμηλού ή μετρίου κινδύνου» θα παίρνουν άδεια από ιδρυματικές  ή περιφερειακές υπηρεσίες. Παραδείγματα για άρνηση εγκρίσεων τέτοιων ερευνών αποτελεί η έλλειψη συγκατάθεσης των συμμετεχόντων, η σύγκρουση συμφερόντων και η αδιαφάνεια στις πηγές χρηματοδότησης. Επιστήμονες που παραβαίνουν αυτόν το νέο νόμο θα έχουν να αντιμετωπίσουν ποινές όπως πρόστιμα, δια-βίου απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος αλλά και ποινικές διώξεις. 

Πηγή:
BioNews

Ρωμανός Δούκας - Stagiaire EEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates