[17-04-2019] Ισραήλ: Ύπνος και υγεία, μια σημαντική σχέση

Μια καινούργια μελέτη επισημάνει τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο ύπνος στην επιδιόρθωση των εγκεφαλικών κυττάρων η οποία συνδέει την αυξημένη δραστηριότητα των χρωμοσωμάτων κατά τη νύχτα με την επιδιόρθωση του DNA.

Αν και ο ρόλος του ύπνου θεωρείτο σημαντικός σε όλα τα έμβια όντα με νευρικό σύστημα οι ακριβείς βιολογικές επιδράσεις του ποτέ δεν είχαν εξηγηθεί επαρκώς. Ερευνητές του πανεπιστήμιου Bar-Ilan στο Ισραήλ κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι το κατεστραμμένο DNA συσσωρευόταν στον εγκέφαλο των ψαριών-ζέβρα κατά την διάρκεια της ημέρας, όμως αυτή η βλάβη επιδιορθωνόταν κατά την διάρκεια του ύπνου.

Ο τρόπος με τον οποίο κατάφεραν να διαπιστώσουν αυτήν την διαδικασία ήταν να σημάνουν χρωμοσώματα με φωσφορίζουσες ουσίες και με την χρήση time lapse κατάφεραν να καταγράψουν την κίνηση κατά την διάρκεια του ύπνου. Οι ερευνητές ξαφνιάστηκαν όταν διαπίστωσαν ότι τα χρωμοσώματα στα νευρικά κύτταρα κινούνταν με διπλάσια ταχύτητα κατά την διάρκεια του ύπνου σε σχέση με την ημέρα. Για αυτό το λόγο θεωρούν ότι αυτή η κινητικότητα επιτρέπει στο DNA να αναδιοργανωθεί και να επιδιορθωθεί.

Αυτή η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε μια πληθώρα μελετών οι οποίες υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ενός ποιοτικού ύπνου σε έναν μεγάλο αριθμό ιατρικών θεμάτων όπως η παχυσαρκία , οι καρδιαγγειακές παθήσεις , η άνοια και η γονιμότητα. Με το να αναγνωρίζουμε τις βιολογικές διαδικασίες κατά την διάρκεια του ύπνου κατανοούμε καλύτερα τον ρόλο που παίζει στην υγεία ενός ατόμου.

 

Πηγή: BioNews

Ρωμανός Δούκας - Stagiaire EEB