[14-04-2019] Ην. Βασίλειο: Προτεινόμενη νομοθεσία για τη δωρεά οργάνων

Ακολουθώντας τα βήματα της Ουαλίας, η Σκωτία και το Ηνωμένο Βασίλειο τροποποίησαν την νομοθεσία για την δωρεά οργάνων, εισάγοντας την εικαζόμενη συναίνεση.

Η Βουλή των Λόρδων ενέκρινε τον νόμο στης 31 Ιανουαρίου ενώ στην Σκωτία, το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί τις ερχόμενες εβδομάδες.

Εικαζόμενη συναίνεση σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς συμφωνούν στην δωρεά οργάνων εκτός εάν δηλωθεί ρητά η άρνησή τους. Υποστηρικτές της δωρεάς οργάνων ελπίζουν ότι ο νέος αυτός νόμος θα βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν τις επιθυμίες τους ακουστές με τη δημιουργία ενός συστήματος διαδικτυακής καταχώρησης σε περίπτωση άρνησης ως προς το θέμα της δωρεάς οργάνων. Υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις, όπως αυτή του καθηγητή Chris Rudge ο οποίος αναφέρει «η δωρεά οργάνων θα έπρεπε να είναι αυτό ακριβώς, μια δωρεά, δεν θα έπρεπε το κράτος να υποθέτει ότι μπορεί να πάρει τα όργανα μου χωρίς πρώτα να με ρωτήσει», προσθέτοντας ότι είναι αυστηρά αντίθετος με τη συγκεκριμένη πρόταση.

Στην Σκωτία η Δρ. Margaret McCartney αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μετά την επιβολή τέτοιων νόμων θα υπάρξει αύξηση στη διαθεσιμότητα των οργάνων για μεταμόσχευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την Ουαλία, δεν υπάρχει καμία σημαντική αύξηση, ενώ στην Σκωτία από το 2014/2015 υπήρξε αύξηση χωρίς παρόμοια νομοθεσία.

 

Ρωμανός Δούκας - Stagiaire EEB

Πηγή: Genethique