[28-02-2019] Ην. Βασίλειο: Δημοσκόπηση μελών του Royal College of Physicians (UK) περί ευθανασίας και υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

Η συγκεκριμένη έρευνα από το Βασιλικό Κολλέγιο Ιατρών της Μεγάλης Βρετανίας (Royal College of Physicians - R.C.P) εστιάζει στις απόψεις των ερωτηθέντων όσον αφορά την ευθανασία (υποβοηθούμενη αυτοκτονία βαριά πασχόντων) αλλά και τη γνώμη τους για το αν το ίδιο το σώμα πρέπει να αντιτίθεται η όχι σε αυτή την διαδικασία παραμένοντας ουδέτερο.

Η τοποθέτηση του R.C.P επί του συγκεκριμένου θέματος σύμφωνα με δηλώσεις του, ήταν ότι θα υιοθετούσε μια στάση ουδετερότητας μέχρι τα 2/3 των μελών να ταχθούν είτε υπέρ είτε αντίθετα σε αυτό το νόμο. Επίσης να διευκρινιστεί εδώ ότι με τον όρο στάση ουδετερότητας το Κολλέγιο θέλει να τονίσει ότι δεν αντιτίθεται.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι το Κολλέγιο είχε ξαναδιεξάγει την ίδια έρευνα πριν από πέντε χρόνια, όμως ο καθηγητής Raymon Talis (μέλος και γνωστός υποστηρικτής εθελοντικής ευθανασίας) ζήτησε ξανά νέα ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης δημοσκόπησης είχαν σημειωθεί ως εξής:το 58,4% δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειμένο να συμμετέχει ενεργά, το 44.4% θεώρησε ότι το R.C.P. θα έπρεπε να αντιτίθεται στον υποβοηθούμενο θάνατο, το 31,0% παρέμεινε ουδέτερο (δηλαδή μη εκφέροντας κάποια άποψη) ενώ το 24,6 τάχθηκε υπέρ.

Τέλος, είναι αξιόλογο να τονιστεί ότι το R.C.P. είναι ένα από τα παλαιότερα κολλέγια της Βρετανίας το οποίο ασκεί σημαντική επίδραση διεθνώς, για αυτό το λόγο η πιθανή μετάβαση του στην ουδετερότητα περί του παραπάνω θέματος θα μπορούσε σύμφωνα με τους επικριτές του να επιφέρει συνέπειες έχοντας αντίκτυπο στην ίδια την ιατρική κοινότητα.

 

Πηγή: BioEdge
Αντωνία Κύρκου -Stagiaire EEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates