[14-01-2019] Μάλτα: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για όλες τις γυναίκες που έχουν λάβει άδεια

Στη Μάλτα σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2018, επιτρέπεται η πρόσβαση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, στην κατάψυξη εμβρύων αλλά και στη δωρεά γαμετών.

Επιπλέον, παρόλο που ο νόμος επιτρέπει την αίτηση θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικής προτίμησης, φαίνεται πώς υπάρχουν περιορισμοί. Οι άνδρες βρέθηκαν αποκλεισμένοι και παρέμειναν περιορισμένοι από το δικαίωμα που ορίζει ο προαναφερθείς νόμος.

Επίσης, όσον αφορά τη δωρεά γαμετών υπάρχει ο εξής περιορισμός: μπορεί να λάβει χώρα μόνο μια φορά από κάθε δωρητή και μόνο για να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία οικογένειας.

Αξιοσημείωτο είναι πώς το όριο ηλικίας των γυναικών που μπορούν να προβούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση αυξήθηκε.

Τέλος, οι γιατροί μπορούν να δημιουργούν έως και πέντε έμβρυα και να τα καταψύξουν έως ότου χρειάζονται. Σε περίπτωση που δεν χρειασθούν σε κάποια οικογένεια απαγορεύεται ρητά δια νόμου η καταστροφή τους.

 

Πηγή: Genethique

Ευγενία Κρητικού- Stagiaire EEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Ιατρική ακριβείας: Εφαρμογές και ηθικά ζητήματα

Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates