[13-12-2018] Κόσμος: Δηλώσεις φορέων σχετικά με τον ισχυρισμό για τη γέννηση των πρώτων γενετικά τροποποιημένων βρεφών

Ακολουθώντας τον ισχυρισμό του He Jiankui για τη γέννηση των πρώτων γενετικά τροποποιημένων βρεφών με τη χρήση του CRISPR-Cas9, φορείς ανά τον κόσμο εξέδωσαν δελτία τύπου με τις γνωμοδοτήσεις τους επί του θέματος.

Οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας (ESGCT) εξέδωσαν Κοινή Ανακοίνωση στην οποία προέβησαν στις εξής δηλώσεις:

Η ESGCT και οι ονομαζόμενες Ευρωπαϊκές Εταιρείες […] κρίνουν τα πειράματα του Δρ. He επικίνδυνα, σχεδιασμένα για βελτίωση και όχι θεραπεία, και επομένως ηθικά απαράδεκτα. Αναγνωρίζουμε τη δύναμη αυτής της τεχνολογίας για την θεραπεία ανθρώπινων ασθενειών, αλλά προτρέπουμε την προσοχή εωσότου περαιτέρω έρευνα και εμπειρία με την επεξεργασία του γονιδιώματος, δημόσια διαβούλευση και νομοθεσία θεσπιστεί συναινετικά […] Ανεύθυνη και ανήθικη επιτάχυνση της χρήσης αυτών των τεχνικών στην κλινική πριν τη διεξαγωγή νομοθετικών συζητήσεων είναι πιο πιθανό να εμποδίσει, παρά να επιταχύνει, την πρόοδο αυτών των πολλά υποσχόμενων τεχνικών.

Η Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης στο επίσημο δελτίο τύπου δηλώνει:

Η εφαρμογή τεχνολογιών γενετικής τροποποίησης σε ανθρώπινους γαμέτες ή έμβρυα εγείρει πολλά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα από οποιαδήποτε τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος που μπορεί να μεταβεί σε μελλοντικές γενιές. Αυτές οι προσδοκίες και ανησυχίες παραμένουν πολύ επίκαιρες σήμερα όσον αφορά αυτές τις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας του γονιδιώματος.

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) των ΗΠΑ διατηρούν μια πιο επιθετική στάση στην επίσημη δήλωσή τους πάνω στο θέμα:

Αυτό το έργο συμβολίζει μια βαθέως ανησυχητική προθυμία του Δρ. He και της ομάδας του να αψηφήσουν διεθνή ηθικά πρότυπα. […] Η ανάγκη για την ανάπτυξη δεσμευτικής διεθνούς συναίνεσης στον καθορισμό ορίων για αυτού του είδους την έρευνα […] δεν ήταν ποτέ πιο προφανής. Χωρίς τέτοια όρια, ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με το σοβαρό κίνδυνο ενός κατακλυσμού από παρομοίως απερίσκεπτα και ανήθικα έργα. Εάν τέτοιες επικές επιστημονικές κακοτυχίες προχωρήσουν, μια τεχνολογία πολλά υποσχόμενη για την πρόληψη και την θεραπεία της ασθένειας θα επισκιαστεί από δικαιολογημένη οργή, φόβο και απέχθεια.

Οι παραπάνω δηλώσεις τονίζουν την επιτακτική ανάγκη της διαμόρφωσης ενός πλαισίου δημόσιας συζήτησης με σκοπό τη θέσπιση μιας διεθνούς πολιτικής που να πλαισιώσει τη μελλοντική έρευνα πάνω στη γενετική τροποποίηση.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής έχει εκφραστεί για την τροποποίηση ανθρώπινου γονιδιώματος μέσω της Γνώμης

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Τροποποίηση του Ανθρώπινου Γονιδιώματος: Εκδοτική Επεξεργασία (Genome Editing).


Πηγές: ESGCT, COE, NIH

Τρισεύγενη Παπακωνσταντίνου - Stagiaire EEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates