[06-12-2018] ΗΠΑ: Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου λαμβάνει μέτρα κατά των κλινικών βλαστικών κυττάρων

Στις 12 Οκτωβρίου, υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον δύο κλινικών βλαστικών κυττάρων αλλά και των γιατρών που τα διαχειρίζονται.

Πιο συγκεκριμένα, η καταγγελία αυτή υποβλήθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και αφορούσε αξιώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεραπειών των προαναφερθέντων βλαστικών κυττάρων.

Στο παρελθόν έχει υποβληθεί καταγγελία σε κλινικές βλαστοκυττάρων που αφορούσε μη ασφαλείς θεραπείες. Δύο εταιρίες, η Regenerative Medical Group και η Telehealth Medical Group υποστήριξαν πως οι θεραπείες μέσω βλαστοκυττάρων είναι αποτελεσματικές για διάφορες ασθένειες. Οι ισχυρισμοί αυτοί όμως αποδείχτηκαν επιστημονικά ανεπαρκείς.

Τέλος, μέσω της εντολής που προτείνεται, οι προαναφερθείσες εταιρείες πρώτον απαγορεύεται να προβάλλουν τα προϊόντα των βλαστοκυττάρων ως τρόπους για την θεραπεία ασθενειών. Δεύτερον επιβάλλεται ποινή ύψους 3,31 εκατομμυρίων δολαρίων, σε περίπτωση μη αποπληρωμής των πελατών για ζημία τους από τις παραπλανητικές θεραπείες. Τέλος, απαιτείται η ενημέρωση όλων των ασθενών προσφάτων και μη για την τακτοποίησή τους εντός 30 ημερών.


Πηγή:
The Scientist

Ευγενία Κρητικού- Stagiaire EEB