[03-01-2013] Ην. Βασίλειο: Προτάσεις για αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων

 
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (National Health Service - NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει σχέδια και προτάσεις για να αυξηθεί ο αριθμός μεταμοσχεύσεων. Κάποια από αυτά θα προκαλέσουν τους τρέχοντες ηθικούς, επαγγελματικούς και νομικούς κανόνες όπως η παροχή κινήτρων για δωρεές μέσω της κρατικής επιχορήγησης των εξόδων κηδείας των δοτών.

 Πιθανές προτάσεις συμπεριλαμβάνουν την καταγραφή των επιθυμιών των ασθενών κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο όταν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμα, προτείνεται να ζητείται από τους πολίτες να δηλώσουν αν θέλουν να γίνουν δωρητές ή όχι όταν συμπληρώνουν τη φορολογική τους δήλωση ή όταν κάνουν αίτηση για να βγάλουν διαβατήριο ή άδεια γάμου. Αυτή η επιλογή υπάρχει ήδη όταν κάνει κάποιος αίτηση για Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης. Επίσης μπορεί να ζητείται και από τους συγγενείς να υπογράφουν μαζί με τον ενδιαφερόμενο την κάρτα δωρητή ή να υπάρχουν επιλογές όπως: "Δεν επιθυμώ η οικογένειά μου να παρακάμψει τις επιθυμίες μου". Άλλες προτάσεις είναι η εικαζόμενη συναίνεση για τη δωρεά οργάνων, κάτι για το οποίο υπάρχει επιθυμία να εφαρμοστεί στην Ουαλία μέχρι το 2015, ή το να δίνεται προτεραιότητα σε ήδη εγγεγραμμένους δότες αν οι ίδιοι χρειαστούν μεταμόσχευση. Τέλος, προτείνεται να εγείρονται θέματα δωρεάς οργάνων σε σχολεία.

Τον περασμένο χρόνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έγιναν 3.960 μεταμοσχεύσεις οργάνων από 2.134 δότες, και περισσότερες από 1.000 ήταν από ζώντες δότες νεφρού. Παρά το γεγονός ότι η δωρεά οργάνων από νεκρούς δότες έχει αυξηθεί, υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτή η τάση επιβραδύνεται. Περίπου 1.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν επειδή δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα. Οι τελική μορφή των οδηγιών θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο.

Πηγή: The Guardian

Κωνσταντία Λόγα - Stagiaire EEB

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Το έκτο τεύχος του Περιοδικού

ΒΙΟΗΘΙΚΑ 2017 • Τόμος 3 • Τεύχος 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

 Ιατρικός Τουρισμός

Γνώμη

Έκθεση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates