[12-10-2018] Ευρώπη: Η Ελλάδα και η Αυστρία υπέγραψαν τη Διακήρυξη Γονιδιωματικής

Η Ελλάδα με την υπογραφή της στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 για την «πρόσβαση σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο γονιδιώματα αλληλουχίας στην ΕΕ ως το 2022», έγινε μέρος της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για διασύνδεση των βάσεων δεδομένων γονιδιώματος πέρα από τα σύνορα, και για την οικοδόμηση ασφαλούς υποδομής δεδομένων υγείας στην ΕΕ.

Οι υπογράφουσες χώρες δεσμεύονται σε μια συνεργασία για καλύτερη παροχή υγείας και φροντίδας των Ευρωπαίων πολιτών και σε εξασφάλιση ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ιατρική έρευνα, στο πλαίσιο της «Διακήρυξης Γονιδιωματικής». Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση και η πρόληψη ασθενειών και ακριβέστερων εξατομικευμένων θεραπειών, ιδίως για τον καρκίνο και τις ασθένειες που σχετίζονται με τον εγκέφαλο, καθώς και για τις σπάνιες ασθένειες. Το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα στους πολίτες ενεργό ρόλο στην εξατομικευμένη τους περίθαλψη και θέτοντας τις ανάγκες τους στο επίκεντρο της ιατρικής καινοτομίας.

Η Διακήρυξη ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 2018 και από τότε έχουν υπογράψει η Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κροατία δεσμεύτηκε να συμμετάσχει σε αυτόν τον κατάλογο.  

Ο μηχανισμός συντονισμού που θα δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη για τη σύνδεση των πρωτοβουλιών που διεξάγονται στον τομέα της γονιδιωματικής ιατρικής θα καθορίζει ένα μοντέλο διακυβέρνησης της συνεργασίας ειδικά σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή πρόσβαση στα γονιδιακά δεδομένα. Θα υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για ασφαλή πρόσβαση και θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των μητρώων και βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη εξατομικευμένης ιατρικής έρευνας.

Πηγή: European Commission

Λυδία Μπάρμπα - Stagiaire ΕΕΒ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Ιατρική ακριβείας: Εφαρμογές και ηθικά ζητήματα

Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates