[11-10-2018] Ευρώπη: Τα άτομα που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, παραβλέπονται κατά τη συλλογή δεδομένων για την υγεία

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ., WHO), παρόλο που η Ευρώπη είναι κορυφαία στη συλλογή δεδομένων υγείας, είναι έκδηλη η αδυναμία της αναφορικά με την ανάγνωση των προβλημάτων υγείας των ανθρώπων που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. 

 

Η ευρωπαϊκή έκθεση για την υγεία, που δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου από τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διαπίστωσε ότι οι ερευνητές καταβάλλουν ελάχιστες προσπάθειες για την αναζήτηση δεδομένων από τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση  στην κατανόηση της κατάστασης της υγείας της Ηπείρου συνολικά.

Στην Ευρώπη σημειώνονται αρκετές μελέτες μεγάλης κλίμακας που αφορούν τον τομέα της υγείας, όμως οι περισσότερες από αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από τους ιατρούς και μέσω εθελοντικών ερωτηματολογίων, τα οποία σπάνια εκτείνονται σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος ή σε  περιθωριοποιημένους πληθυσμούς.

Το πρόβλημα εντοπίζει και επισημαίνει και η Claudia Stein, διευθύντρια του τμήματος πληροφοριών, αποδεικτικών στοιχείων, έρευνας και καινοτομίας στο περιφερειακό γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, που εδράζεται στην Κοπεγχάγη. Ειδικότερα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι πληροφορίες για την υγεία είναι «φτωχότερες», όπου και η υγεία είναι φτωχότερη, καθώς δε συλλέγονται ενεργά μεταξύ των φτωχών αυτών ανθρώπων.

Μέσω της έκθεσης, μελετήθηκαν 53 ευρωπαϊκές χώρες και διαπιστώθηκε ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής σε ολόκληρη την περιοχή αυξήθηκε κατά 1 έτος από τότε που εγκρίθηκε το 2012 το «Υγεία 2020» του Π.Ο.Υ., ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία που αποσκοπεί στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Ένα ποσοστό που είναι επίσης άξιο μνείας, είναι εκείνο των υπέρβαρων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, από το 2010 έως το 2016, το ποσοστό του πληθυσμού που είναι υπέρβαρο αυξήθηκε από 56% σε 59%. Το 23% του πληθυσμού της Ευρώπης είναι παχύσαρκο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης. Εκφράζεται, λοιπόν, η ανησυχία ότι αυτό θα μπορούσε να επιβραδύνει την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Επιπροσθέτως, η έκθεση αναφέρεται και στην RCT (τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου), θεωρώντας ως θετικό στοιχείο τον μεγάλο αριθμό των δοκιμών, επισημαίνοντας όμως ότι τα συμπεράσματά της είναι δύσκολο να γενικευθούν εκτός της μελέτης. Ειδικότερα, η Claudia Stein τονίζει ότι η RCT δεν χρησιμεύει ιδιαίτερα όταν επρόκειτο να μελετηθεί η επιδημιολογία μιας χώρας.

Παράλληλα, η Stein επισημαίνει ότι για τη δημιουργία μιας πληρέστερης εικόνας, αναφορικά με την ανθρώπινη υγεία, χρειάζονται ποιοτικές πληροφορίες που να προέρχονται από ειδικούς των ανθρωπιστικών επιστημών (κοινωνικοί επιστήμονες, ανθρωπολόγοι).

Κάτι παρόμοιο τονίζει συμπερασματικά και η σχετική έκθεση, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να αυξηθούν γενικότερα οι έρευνες κοινωνικής φύσεως, που αφορούν καθημερινά ζητήματα και προβλήματα υγείας, όπως εκείνο της παχυσαρκίας, που προαναφέρθηκε.

 

Πηγή: Nature

Κωνσταντίνος Παπαδάκης - Stagiaire EEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιατρική ακριβείαςΝΕΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Εφαρμογή της Νομοθεσίας Για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)


Σύσταση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates