[09-10-2018] Ιαπωνία: Πρόταση επιτροπής για απουσία ρύθμισης σχετικά με ορισμένες μορφές επεξεργασίας γονιδίων

Μια κυβερνητική Eπιτροπή στην Ιαπωνία, πρότεινε ότι ορισμένες μορφές επεξεργασίας γονιδίων σε φυτά και ζώα δεν πρέπει να τύχουν ρύθμισης.

Η ως άνω Επιτροπή, η οποία συγκλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,  συνέστησε ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί μόνο η γενετική επεξεργασία γονιδίων, τα οποία εισάγονται στον οργανισμό, τα λεγόμενα «εξωγενή γονίδια», ενώ για τη γονιδιακή επεξεργασία με την οποία αδρανοποιούνται ή διαγράφονται γονίδια, τα οποία υφίστανται ήδη στο γενετικό κώδικα των οργανισμών δεν πρέπει να απαιτείται η έγκριση της κυβέρνησης.

Η Eπιτροπή, ωστόσο, πρότεινε τη δημιουργία ενός λεπτομερούς συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους οργανισμούς με επεξεργασμένα γονιδιώματα, με βάση το οποίο ο τύπος και ο σκοπός όλων των οργανισμών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς που έχουν τεθεί για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), θα πρέπει να αναφέρονται στις αρχές, εξαιρουμένων εκείνων που παράγονται σε κλειστές εγκαταστάσεις για μικροοργανισμούς.

Η πρόταση της Επιτροπής επικρίθηκε από ομάδες καταναλωτών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ της διαδικασίας επεξεργασίας γονιδίων χάρη στην οποία αδρανοποιούνται κάποια γονίδια και της διαδικασίας με την οποία παράγονται νέα γονίδια. Ο Michiyo Koketsu, επικεφαλής της Ένωσης Καταναλωτών της Ιαπωνίας, ανησυχώντας για το κατά πόσον είναι ασφαλές το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή, κατόπιν μάλιστα μόνο δύο συνεδριάσεων, τονίζει ότι για το εν λόγω θέμα θα πρέπει να υπάρξει δημόσιος διάλογος, όπου θα συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων αντί ενός μικρού μόνο τμήματος της ερευνητικής κοινότητας.

Εξάλλου, η ρύθμιση της γονιδιακής επεξεργασίας καλλιεργειών και ζώων διαφέρει στις διάφορες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο. Στα τέλη Ιουλίου, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι οι καλλιέργειες που δημιουργήθηκαν με μεθόδους επεξεργασίας γονιδιώματος πρέπει καταρχήν να εμπίπτουν στον ισχύον νόμο που ρυθμίζει τους ΓΤΟ. Αντίθετα, το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε, στα τέλη Μαρτίου, ότι δεν σχεδίαζε να θέσει υπό ρύθμιση τις καλλιέργειες που είχαν υποστεί επεξεργασία με τη μέθοδο CRISPR, με τον ίδιο τρόπο όπως τους ΓΤΟ.

 

Πηγή: BioEdge

Βάσια Αντωνίου – Stagiaire EEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates