[05-10-2018] Ευρώπη: Τροποποίηση γονιδιώματος με την τεχνολογία CRISPR-Cas9 και νομοθεσία για Γενετικά Τροποποιημένες καλλιέργειες

Οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες με νέες τεχνολογίες επεξεργασίας γονιδιώματος πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς κανονισμούς όπως οι συμβατικά γενετικά τροποποιημένοι (GM) οργανισμοί, όπως αποφάσισε στις 25 Ιουλίου 2018 το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η απόφαση, όπως εκδόθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECJ) στο Λουξεμβούργο, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους υποστηρικτές των καλλιεργειών με γονιδιακή επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων αρκετών επιστημόνων. Προσδοκούσαν πως οι οργανισμοί που είχαν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας σχετικά καινούριες και ακριβείς τεχνολογίες επεξεργασίας γονιδίων όπως το CRISPR-Cas9, θα εξαιρούνται από τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό νόμο που έχει περιορίσει την σπορά και την πώληση GM καλλιεργειών. Η απόφαση είναι «εξαιρετικά απογοητευτική» λέει ο Nigel Halford, γενετιστής της φυσικής παραγωγής στο Rothamsted Research στο Harpenden, UK. «Δεν πρόκειται να επενδύσουν σε τεχνολογία που δεν παρουσιάζει καμία εμπορική εφαρμογή».

Η οδηγία της ΕΕ του 2001 πίσω από την απόφαση του ECJ, αφορά τη σκόπιμη απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον –και στοχεύει σε είδη στα οποία έχουν εισαχθεί ολόκληρα γονίδια ή μεγάλες εκτάσεις DNA. Ο νόμος απαλλάσσει οργανισμούς των οποίων τα γονιδιώματα τροποποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τεχνικές μεταλλαξιγένεσης, όπως η ακτινοβόληση, οι οποίες εισάγουν αλλαγές στο DNA ενός οργανισμού αλλά δεν προσθέτουν ξένο γενετικό υλικό.

Πολλοί καλλιεργητές φυτών και επιστήμονες ισχυρίζονται ότι οι τεχνικές επεξεργασίας γονιδίων όπως το CRISPR-Cas9 θα πρέπει να θεωρηθούν ως μεταλλαξιγένεση, ακριβώς όπως η ακτινοβολία και άρα να εξαιρεθούν από την οδηγία, διότι μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στο DNA αλλά όχι την εισαγωγή ξένων γονιδίων. Όμως, εκείνοι που αντιτίθενται στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς υποστηρίζουν ότι η σκόπιμη φύση των αλλαγών σε γονίδια σημαίνει εφαρμογή και εδώ της οδηγίας. Οι οργανισμοί που κατασκευάστηκαν με τεχνικές μεταλλαξιγένεσης που αναπτύχθηκαν μετά το 2001 –συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας γονιδίων- δεν εξαιρούνται από την οδηγία.

Πηγή: Nature

Λυδία Μπάρμπα - Stagiaire EEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Ιατρική ακριβείας: Εφαρμογές και ηθικά ζητήματα

Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates